Slož to! Otevřená výzva pro hudební interprety

HateFree Culture | Zdroj: hatefree.cz

Máte kapelu a píšete si vlastní skladby? Vadí vám nenávist a násilí v reálném životě i internetu? Chcete s tím něco udělat? Výzva SLOŽ TO! vám dává možnost se vyjádřit.

O čem to celé je?

HateFree Culture vyhlašuje otevřenou výzvu pro sólové i skupinové (zejména začínající) hudební interprety. Hledáme skladby, které reflektují témata jako je rasismus, xenofobie, násilí z nenávisti, ale také pokojné vzájemné soužití a respekt vůči příslušníkům menšin, subkultur nebo jiných sociálních skupin. Skladby by měly mít potenciál téma citlivě otevřít, tlumit napětí a konflikty ve společnosti a přispívat k dobrému soužití. Výzva SLOŽ TO! je součástí celostátního projektu HateFree Culture, který reaguje na dlouhodobý narůst negativních postojů vůči některým skupinám obyvatel ČR – Romům, muslimům, cizincům a dalším menšinám a zvyšující se toleranci vůči radikálním a násilným řešením.

Dostaneme vás do TV Óčko

Třem vybraným z vás na naše náklady natočíme singly v nahrávacím studiu a pomůžeme s jejich šířením různými kanály – dle našich možností a uvážení. Vítězi na naše náklady natočíme profi videoklip (jeho autorem bude studio Družina), který premiérově uvede TV Óčko na podzim 2015. Vítězné skladby se pak stanou součástí HateFree Culture a řady jejích aktivit na sociálních sítích a v médiích.

Termín přihlášek: 31. 7. 2015

Termín vyhlášení výsledků: první polovina září 2015

Podmínky pro přihlášení do výzvy Slož to!

 • Přihlášené skladby by měly reflektovat témata jako vzájemné soužití různorodých skupin, respekt nebo naopak nenávist, násilí, xenofobie, násilí z nenávisti atp.
 • Přihlášené dílo musí být výsledkem tvůrčí činnosti autora nebo kolektivu spoluautorů – přihlášený interpret musí mít k dílu veškerá autorská práva.
 • Zájemci o účast v projektu se mohou přihlásit od 3. 6. do 31. 7. 2015.
 • Účastníci výzvy musí být starší 18 let (účastníci mladší 18 let musí spolu s přihláškou dodat souhlas rodičů s jejich účastí v projektu).
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit přihlášená díla, která nesouvisí s tématem výzvy nebo podněcují k násilí, netoleranci a extremismu, apod.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny přihlášené skladby.
 • Účastníci výzvy nemusí být občany ČR.
 • Skladby musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
 • Každý interpret (sólový nebo skupina) může přihlásit maximálně 5 skladeb.
 • Přihlášení děl do projektu probíhá pouze elektronickou formou – a to na email song@hatefree.cz (v případě větších souborů je možné poslat přes některou z virtuálních úschoven, každý ze souborů však nesmí přesahovat 20MB). Uchazeč zašle hudební soubor s nahrávkou přihlášené skladby (ve formátu WAV nebo MP3). Součástí přihlášky musí být název každé z přihlášených skladeb, rok jejího vzniku, její krátká anotace, která mimo jiné vysvětlí její vztah k tématu výzvy, a v neposlední řadě uchazeč připojí text písně.
 • Účastníci dávají registrací souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Registrací zároveň souhlasí s bezplatným užitím díla pro propagační účely výzvy Slož to!. Současně souhlasí v případě výběru díla s jeho bezplatným užitím pro natočení videoklipu a singlů, které budou dále v souvislosti s HateFree Culture propagovány v online prostoru a médiích.
 • S autory vybraných skladeb bude podepsána smlouva.
 • O výběru děl bude rozhodovat odborná komise složená ze známých interpretů, členů týmu HateFree Culture a zástupců TV Óčko. Komise rozhodne nejpozději do konce září 2015.

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.


Napište komentář

Lidmila Maršálková
O Lidmila Maršálková 126 Článků
Copywriter, snílek, poznávač, vychutnávač, music lover, fotograf, vinař. Poznáš mě podle nepovedeně vytetovaný vločky na předloktí anebo věčně omotanýho foťáku kolem krku.